Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4245 38c1
Reposted fromgabrynia gabrynia viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
— Piotr Adamczyk
7642 309c
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą.
— Wisława Szymborska
0444 780f
I love you too.
Reposted fromtszttszt tszttszt
6093 5c2e
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakiks kiks
5881 92bf 500
Reposted fromwindingroads windingroads viaparadoks paradoks
8040 5d5f
Grażyna
Reposted fromdobry dobry viaparadoks paradoks
8826 41e8 500

petalpunks:

☽♀☾

Reposted fromkill-me-now kill-me-now viairrespective irrespective
4479 9fdf
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianikotyna nikotyna
2157 c88d
Reposted fromleximalcerta leximalcerta viainnocencja innocencja
Przypomniał sobie zdanie, że ludzie kochają się tak długo, jak długo chcą się całować w usta.
— Grzegorz Plebanek
Reposted frommhsa mhsa viaMsSuzanna MsSuzanna
Kobiety są proste.
Wystarczy, że posłuchasz przez chwilę, co taka mówi o sobie, a przy kolejnej rozmowie do tego nawiążesz. Zachwyci się tym, jak uważnie jej słuchasz i jak bardzo się nią interesujesz. To jedna z najważniejszych zasad podrywu.
— i pomyśleć, że na to poleciałam.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viazapachsiana zapachsiana
Zdziwisz się, jak łatwo jest wstawać rano, kiedy wiesz, że za chwilę będziesz robiła coś, co nie sprawia, że chcesz zeskoczyć z piętra autobusu prosto pod jego koła
— od Moni, która czyta dobre książki
Reposted frombractwosamopogardy bractwosamopogardy viam994 m994
0678 7c61
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viakrewzwodka krewzwodka
7181 d0fb 500
Reposted frombarkwithme barkwithme viakrewzwodka krewzwodka
4916 ec80
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakrewzwodka krewzwodka
- Pamiętasz ten dzień, gdy pozwoliłem ci prowadzić mój samochód? Zgodziłem się pod jednym warunkiem. Że jak kiedyś cię o coś poproszę, nie będziesz mi mogła odmówić. - Tak... - wymamrotała. - Ale nigdy mi nie powiedziałeś, co miałeś na myśli. - Wyjdź za mnie, Fin.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viakrewzwodka krewzwodka
2940 5225 500
Reposted fromdobitnie dobitnie viakrewzwodka krewzwodka

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakrewzwodka krewzwodka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl